Likvidace nebezpečných včelích rojů, vosích a sršních hnízd

Pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Olomučany byli zakoupeny z vlastních zdrojů prostředky na likvidaci nebezpečných včelích rojů, vosích a sršních hnízd. V případě mimořádných událostí provede jednotka SDH Olomučany na žádost bezplatnou likvidaci nebezpečných včelích rojů, vosích a sršních hnízd v obci Olomučany a to ve večerních hodinách po domluvě s velitelem jednotky SDH Olomučany p.Leošem Machačem tel.704 069 850 nebo se zástupcem p.Petrem Valouchem tel.731 110 029