Mikulášská nadílka a čertí rej

Mikuláš s andělem a čertem přišli do sluníček a berušek v pátek 2. prosince. Zlobivci se čerta báli, ale ten si nakonec nikoho neodnesl, protože děti slíbili, že se napraví. Anděl všem rozdal balíčky s odměnou za zazpívanou písničku.

Na dnešním čertím reji bylo ve školce spoustu krásných čertic a čertů. Proběhla přehlídka masek, plnili jsme různé úkoly, soutěže a nakonec jsme si i společně zatančili.