Svoz pet lahví

Ve středu 7. února 2018 se v naší obci uskuteční svoz pet lahví.  OÚ