Vítání občánků

V sobotu 24. 3. 2018 proběhlo v naší obci vítání občánků.