Otevření hřbitova

Obecní úřad v Olomučanech oznamuje občanům, že od pátku 4. května 2018 od 12.00 hod. bude opět zpřístupněn místní hřbitov. Přesto žádáme návštěvníky aby dbali zvýšené opatrnosti především při pohybu po páteřní komunikaci. O dalším uzavření, z důvodu pokračování prací na opravě komunikace, budou občané včas informováni.   Za OÚ Josef Smíšek, starosta obce