Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 včetně příloh