Beseda se spisovatelem

Beseda

V úterý 2.10. pořádala knihovna, ve spolupráci se školní družinou, besedu se spisovatelem a novinářem Hynkem Klimkem. Beseda se konala v rámci projektu „ Jižní Morava čte“, který je spolufinancován Jihomoravským krajem.

Autor vyprávěl dětem o tom, jak ho zajímaly pověsti o strašidlech už v dětství a později tyto pověsti začal zapisovat a vydal je knižně. Napsal spoustu knih o různých strašidlech ze všech krajů naší republiky. Některé knihy měl sebou na ukázku a děti si je mohly prohlédnout.

Pan Klimek dětem vyprávěl několik strašidelných příběhů ze svých knih, ale bylo to vyprávění mírné, laskavé a s humornou nadsázkou, takže se děti vůbec nebály.

Na závěr besedy došlo i na společné foto s panem Klimkem a rozloučili jsme se v dobré náladě.

Děkuji za spolupráci při pořádání besedy metodičce paní Jalové a paní Čechové ze školní družiny.

Eva Vašíčková,knihovnice

 

 

Přílohy:

Beseda Hynek Klimek-Jižní Morava čte – kopie.jpg, 115.03 KB

Klimko-knihy-800x533.jpg, 80.83 KB