Vesnice roku 2019 – Olomučany

Vážení spoluobčané,

naše obec se letos podruhé v historii rozhodla přihlásit do soutěže Vesnice roku. Tato soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Jejím vyhlašovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Mezi spolupracující organizace patří Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní krajinářskou tvorbu, Sdružení místních samospráv ČR a v neposlední řadě jednotlivé kraje pro pořádání krajských kol soutěže.  

Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Dalším je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. V Jihomoravském kraji se letos přihlásilo 17 obcí.

Hlavním důvodem letošního přihlášení do soutěže je především posun obce v rámci realizovaných projektů za poslední rok. Dále naše připravované záměry. Vyzdvihnout chceme práci složek v obci: Mysliveckého sdružení, Sboru dobrovolných hasičů, Sokola, Včelařů. Dále SPOZ, Základní a Mateřskou školu, Knihovnu, Klub seniorů, Taneční soubor Kajesan atd. Všichni jsou velmi aktivní při realizaci kulturních a společenských akcí a zejména se věnují našim nejmenším.

Rozvoj obce za poslední rok – dokončené projekty:

 • Revitalizace lesního hřbitova
 • Oprava pomníku 1. světové války
 • Oprava křížků a výsadba lípy svobody
 • Nová knihovna na obecním úřadě
 • Dokončení rekonstrukce muzea olomučanské keramiky
 • Základní škola: nové družiny, interaktivní tabule
 • Rekonstrukce požární zbrojnice
 • Nové prvky na dětském hřišti
 • Kompletní rekonstrukce sportovního areálu: nový chodník, úprava svahu, nové lavice a odpadkové koše, nová pergola, nové osvětlení travnatého hřiště. Oprava kabin: nové rozvody vody, plynu, nové radiátory, nové sociální zařízení.
 • Víceúčelové hřiště v rámci rekonstrukce sportovního areálu

Připravované projekty:

 • Splašková kanalizace – ve fázi přípravy
 • Kulturní dům – požádáno o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR)
 • Komunikace a rozšíření cesty na Poustka – požádáno o dotaci na MMR
 • Revitalizace výletiště Bahňák – požádáno o dotaci na MMR
 • Nové zastávkové přístřešky – požádáno o dotaci na MMR
 • Hřbitovní zeď – požádáno o dotaci na MMR
 • Přístavba nových učeben pro ZŠ Olomučany – požádáno o dotaci na IROP MMR (MAS Moravský kras)

Komise do naší obce přijede v pátek 7. 6. 2019 a my budeme mít dvě hodiny na odprezentování obce (10:30-12:30).

Program (změna času a pořadí zastávek vyhrazena): 

 • 10:30 - Obecní úřad – přivítání muzeum, knihovna (prezentace spolupráce mezi knihovnou a klubem seniorů)
 • 10:45 - Lesní hřbitov – prezentace revitalizace hřbitova
 • 11:00 - Sportovní areál – prezentace s činností Sokola a sportovních aktivit v obci, prezentace úprav v areálu
 • 11:15 - Mateřská škola – ukázka vnitřních a venkovních prostorů Mateřské školy
 • 11:30 - Základní škola – představení nových družin, ukázka vybavení tříd a seznámení komise s projektem přístavby školy
 • 11:45 - Požární zbrojnice – seznámení komise s obnovou požární zbrojnice a prezentace činnosti a techniky SDH
 • 12:00 - Výletiště Bahňák – prezentace připravovaných projektů v rámci obce vč. revitalizace výletiště. Aerobic dětí. Prezentace přihlášeného receptu (guláš olomučanského fořta) do soutěže Jihomoravský krajáč, rozloučení s komisí.

V soutěži už nejsme nováčci – v loňském ročníku jsme získali diplom za vzorné vedení kroniky a mimořádné ocenění za obnovenou expozici muzea olomučanské keramiky – a určitě máme co nabídnout. Z předchozích let soutěže víme, že komise vždy hodnotí obec s ohledem na její možnosti. Přijďte nás tedy podpořit, budeme rádi. V této soutěži nemáme co ztratit, můžeme jen získat.  Děkujeme za Vaši podporu a držme si palce.

Za vedení obce Miroslav Žáček, místostarosta Olomučan