Ocenění naší obecní knihovny a paní knihovnice

Začátkem listopadu se konalo každoroční setkání knihovníků našeho regionu, na kterém probíhá výměna zkušeností a předávání informací o chystaných projektech. Na tomto setkání byla oceněná naše obecní knihovna spolu s paní knihovnicí Evou Vašíčkovou, která získala ocenění pověřené knihovny za modernizaci knihovnických služeb v obci a za podporu dětského čtenářství v obci.

Paní Vašíčková pracuje v naší knihovně od roku 2017 a za dobu svého působení vložila všechny knihy do elektronického systému - knihovna je tak plně automatizovaná a nabízí moderní služby svým čtenářům. Dále paní knihovnice aktualizovala knihovní fond, podílela se na stěhování knihovny do nových prostor, rozšířila výpůjční dobu pro veřejnost, organizuje aktivity pro širokou veřejnost v obci, spolupracuje s obecním úřadem, se základní školou a dalšími složkami v obci a podporuje čtenářství u dětí v aktivitách, které organizuje pověřená knihovna, např. Čtoucí rodiny regionu Blansko nebo Moravská zemská knihovna v Brně - Jižní Morava čte.

knihovna-oceneni-2019.jpg, 343.95 KB