Informace OÚ o svozu odpadů a zimní údržbě

Informace Obecního úřadu Olomučany 

  1. Obecní úřad v Olomučanech oznamuje, že svoz domovního odpadu proběhne v pravidelném termínu, tedy ve čtvrtek 26. prosince 2019.
  2. Žádáme spoluobčany, kterým v průběhu roku pomáháme svážet popelnice a stejně tak občany, kterým tuto službu provádíme při nepřiznivém počasí, aby nádoby označili příslušným číslem popisným z důvodu lepší orientace při vracení nádob zpět k RD.
  3. Sběrný dvůr bude v pravidelném termínu dne 28. prosince uzavřen. Otevřen bude v následujícím řádném termínu dne 11. ledna 2020.
  4. Starosta obce žádá spoluobčany o pomoc při údržbě komunikací a chodníků přiléhajícím k jejich nemovitostem v době zimního období. Zvláště pak v případě kalamitní situace a tím přispěli k umožnění bezproblémového svozu nádob na domovní odpad a příjezdu jednotek integrovaného záchraného systému v případě potřeby jejich zásahu.
  5. V době od 20. prosince 2019 do 2. 1.2020 bude Obecní úřad v Olomučanech uzavřen. V případě potřeby bude k dispozici starosta obce na tel. 605 167 295 nebo místostarosta obce na tel. 533 625 292.
  6. Obecní úřad v Olomučanech děkuje všem spoluobčanům za spolupráci v uplynulém roce a přeje příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2020 hodně štěstí, pohody a zdraví.

Josef Smíšek, starosta obce