Otevření knihovny

Vážení čtenáři,

od dnešního dne, tedy 21.5. , je znovu otevřena knihovna.Otevírací doba zůstává stejná a tak se na vás budu těšit každý čtvrtek od 15.30 do 18.30

Pro otevření a provoz knihoven bylo vydáno doporučení, které přikládám pro informaci čtenářů.

Doporučení Ministerstva kultury pro provoz knihoven

Cílem Doporučení je zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb knihoven, zapsaných v evidenci knihoven MK dle zákona č. 257/2001 Sb., v období následujícím po ukončení nouzového stavu.

Je třeba důsledně dodržovat následující principy zvýšené hygieny:

  • dodržovat bezpečnou vzdálenost cca 2 m mezi lidmi, a to jak mezi návštěvníky vzájemně, tak mezi zaměstnanci knihoven a zejména při poskytování služeb mezi pracovníkem knihovny a čtenářem;
  • používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu veřejností i zaměstnanci knihovny;

  • u vstupu do knihovny návštěvník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny;

  • zaměstnanci knihoven používají při poskytování služeb a práci s knihovním fondem ochranné rukavice;

  • v knihovnách zajistit pravidelný důsledný úklid s důrazem na hygienu často dotýkaných povrchů;

Za dodržení výše uvedených pravidel může knihovna poskytovat veřejné knihovnické a informační služby v plném rozsahu (včetně prezenčních a studijních služeb), jakož i další služby ve smyslu § 4 odst. 3 knihovního zákona (pořádání kulturních a vzdělávacích akcí).

O pravidlech uvedených pod odrážkami 1 - 5 je nezbytné informovat veřejnost zejména prostřednictvím informačních letáků u vstupu do knihovny a pomocí elektronické komunikace na webových stránkách knihovny či sociálních sítích.

Uvedená doporučení se mohou změnit v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace v ČR, opatřeními vlády, případně mohou být dále upřesněna orgány státní správy a samosprávy.