Výstavba kanalizace v místní části "Za mlýnem" a přístup do celé chatové oblasti

Aktualizace ze dne 10. 9. 2020

Na základě dohody obce s realizační firmou se zahájení stavby posouvá na pondělí 21. září 2020. Informace o průběhu stavby budou poskytnuty na informativním setkání občanů místní části Za mlýnem a zástupců stavby, které se koná ve středu 16. 9. 2020 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.


Obecní úřad společně s realizační firmou STAEG oznamují, že z důvodu potřeby změny při průběhu výstavby kanalizace budou od pondělí 14. září 2020 zahájeny práce na budování splaškové kanalizace v lokalitě zvané "Za mlýnem" a to od křižovatky u základní školy směrem za kostel po chatovou oblast včetně odbočujících komunikací. Z výše uvedeného důvodu dojde, na základě rozhodnutí správních orgánů a OÚ Olomučany, k úplné uzavírce této komunikace s výjimkou vozidel IZS Jihomoravského kraje.

Žádáme občany této lokality o přeparkování svých vozidel do míst, která jim umožní volný odjezd do zaměstnání nebo za jiným účelem a to nejpozději do pondělí 14. září 2020 do 7:00. Práce budou probíhat v pracovní dny od 7 do 18 hod. a potrvají dle harmonogramu cca do 15. prosince 2020. Přístup občanů ke svým nemovitostem bude umožněn. Svozy odpadů proběhnou v pravidelných termínech svozovou firmou nebo za pomoci zaměstnanců obce, případně zaměstnanců realizační firmy.

Veškeré dotazy ohledně stavby a s tím spojenými záležitostmi směřujte na:

  • odpovědnou osobu za stavbu a dopravní značení: Petr Zbořil, tel.: 774 742 410
  • odpovědnou osobu za realizaci: Jakub Havel, tel.: 608 040 426
  • starostu obce, tel.: 516 412 550, 605 167 295

Předem děkujeme za toleranci a pochopení.
Za OÚ a realizační firmu Josef Smíšek, starosta obce

Výstavba kanalizace Za Mlýnem, 635.42 KB