Přednáška MUDr. Jany Hajdůškové

Přednáška MUDr.Jany Hajdůškové dne 29.3.2014.

 

Předáška se uskutečnila v sále hotelu Olberg.

Sál byl zcela naplněný zájemci z řad včelařů a jejich rodinných příslušníků tak i zájemci z řad veřejnosti.

MUDr. Hajdůšková poutavou formou seznámila účastníky s významem včel pro lidstvo, s jejich produkty rostlinného původu – medem, pylem, propolisem a produkty živočišného původu – voskem, mateří kašičkou a včelím jedem. Způsoby užívání uvedených produktů a jejich vlivem na zdraví dospělého člověka a malých dětí. Dále pohovořila o nemocech a jejich alternativní léčbě včelími produkty, o síle včelího biopole a jeho praktického využití.

Po asi 1 a ¾ hodinové přednášce následovala diskuze s mnoha zajímavými dotazy týkající se jak témat přednášky tak i jiných témat souvisejících se včelami a lidským zdravím.                    Po více jak 2 hodinách byla přednáška MUDr.Hajdůškové ukončena bouřlivým potleskem.

Závěrem chci poděkovat za perfektní ozvučení sálu Luboši a Pavlu Čípkovým a pracovníkům hotelu Olberg za úpravu sálu pro přednášku a péči o účastníky.

Za ZO ČSV, o.s. Olomučany

Ing. Jiří Hlaváček, jednatel

Olomučany 04.4.2014