Včelaři v Rakousku

Včelaři v Rakousku.

          Další úspěšnou akcí včelařů ze ZO ČSV Olomučany byla přednáška uspořádaná v Rakousku v neděli 21.6.2015.

Sraz zájemců z řad včelařů a jedné nevčelařky byl v 8.00 hod „U Lípy“ – pod Mateřskou školou v Olomučanech. Řidičům tří osobních aut byla rozeslána mapka trasy cesty. Ta však nebyla potřeba, použili jsem moderní systémy – navigaci GPS, kde jsme si nastavili cíl cesty. Cesta do Rakouska proběhla hladce.

Přednáška byla na téma  „Ekologický a přírodě blízký chov včel“.

Přednášejícím odborníkem byl učitel včelařství, včelařský profesionál přítel Vít Marada.

Ochotně nám na jednom ze svých stanovišť v Rakousku přímo v tzv. „kontejneru“, kde má umístěné včelstva přednesl zásady a pravidla chovu včel v Rakousku.                                                                                         Přítel Marada má několik stanovišť včelstev v Rakousku a v České republice na Jižní Moravě.

V Rakousku je zaměřený na produkci BIO medu, který je dále distribuován k prodeji zejména v Rakousku.

Stanoviště v lese má pronajaté od majitele lesa, rodu Liechtenštejnů a dále platí Rakouskému svazu včelařů poplatek za každé včelstvo. Popsal nám podrobně jak vede včelstva v průběhu celého roku, jak ošetřuje zejména proti varroáze, která v případě neléčení je schopna včelstva úplně zdecimovat. Chová velice mírná včelstva, včelařský klobouk téměř vůbec nepoužívá. Je to ostatně vidět i na snících. Při produkci BIO medu používá na léčení pouze přírodní látky, jako je kyselina mravenčí nebo šťavelová. Hlídá si i výrobu nových mezistěn z vlastního vosku a to tak, že je po celou dobu procesu zpracování vosku a výroby osobně přítomen. Na stanoviště mu chodí nepravidelně i kontroly od garanta BIO značky, které rovněž musí zaplatit. 20 let spolupracuje se stanicí Quido Sklenara, která produkuje matky linie včel  „Sklenar“ a podílí se na šlechtitelské činnosti této stanice, kde má poctivou prací vybudované velice dobré jméno. Produkce BIO medu je tvrdá práce, která nezná sobotu nebo neděli a chovatel musí být velice důsledný, aby se mu podařilo označení BIO v Rakousku udržet. Obecně je v Rakousku nastolený trend zachovat současnou podobu přírody a životního prostředí pro budoucí generace. O to se snaží například tím, že mizí nebo úplně vymizela přehnaná chemizace při zemědělské produkci na polích. Krajina v Rakousku je malebně barevná. Je to jednak tím, že zde nejsou obrovské lány monokultur ale menší políčka s různými plodinami. Dále tím, že po okrajích lánů, silnic rostou kvetoucí rostliny nelikvidované postřiky a dotváří tak pestrou nabídku pylu a nektaru pro hmyz a lidskému oku lahodící pohled. Po asi 2 hodinách přednášky následovala diskuze a dotazy na konkrétní a někdy až detailní postupy při léčení včelstev, chovu matek a dalších témat. Mimo jiné jsme se dozvěděli i podrobnosti o prodeji pančovaného medu v České republice jednou z větších firem a bezzubosti našeho právního systému ve vymáhání práva… Nekvalitní produkt od této jedné firmy nazývaný „med“ stále láká zájemce o koupi nízkou cenou.

Po vyřízení nutných formalit jsem se přesunuli do Kleinhadersdorfu, kde jsme si dali oběd v příjemné restauraci místního hotelu Weinlandhof. Jídlo bylo velice chutné, obsluha v podobě českých servírek velmi milá a ceny přiměřené. Pak jsme se přesunuli do oplozovací stanice Quido Sklenara, která nyní patří Rakouskému včelařskému svazu. Zde byl tzv „den otevřených dveří“, který organizují 1x ročně. Pro návštěvníky bylo přichystáno občerstevní v podobě koláčků a jiných zdejších produktů s použitím medu, k pití pak ovocné šťávy a víno. Pro návštěvníky zdarma. Převažujícím jazykem návštěvníků byla překvapivě čeština. Potkali jsme zde tajemníka našeho ČSV Milana Petrů, předsedu ZO ČSV z Adamova  Doc. Rudolfa Rybáře a další návštěvníky z Kyjova a dalších míst ČR. Na stanici bylo možné zakoupit včelí matky linie Sklenar, cena 48€ nebo 1320,- Kč. Prodávající byla paní Maradová. Zájemci z naší ZO ČSV Olomučany si objednali včelí matky z produkce př. Marady na příští rok, kde je cena nižší. Počasí nám přálo, při krátkém dešti jsme byli uvnitř kontejneru na přednášce a  jinak bylo polojasno s teplotou kolem 20°C. Cesta zpět proběhla opět bez problémů.

Za účastníky

Jiří Hlaváček

jednatel ZO ČSV Olomučany, o.s.

Přílohy: