Březen měsíc knihy

Znak obce

V měsíci březnu

bude knihovna v Olomučanech otevřena každý čtvrtek v obvyklou dobu a navíc v sobotu
10. 3. a 24. 3. 2012 vždy od osmi do dvanácti hodin. Chceme tím umožnit občanům, kteří jsou v pracovním týdnu příliš zaměstnáni, aby mohli knihovnu navštívit.
Půjčování knih bude doplněno výstavkami.

10. března 2012
Výstavka knih pro děti předškolního věku a školní děti do deseti let.
Ukázky povinné četby pro středoškoláky.

24. března 2012
Výstavka starších knih z počátku 20. století.