11.HASIČSKÁ POUŤ

Znak obce

HASIČSKÁ POUŤ Křtiny.

Program: 09.45 - 10.30 h. slavnostní průvod hasičů 

                   10.30 - 11.30 h. mše svatá

                   11.30 -13.00 h. ukázky činosti složek integrovaného záchraného systému