Obecní vyhlášky

13. 12. 2019Vyhláška

OZV o mistním poplatku zaprovoz systému shromažďování,sběru, přepravy,třídění, vzužívání a odstraňování komunálních odpadů

Soubor ke stažení (1.33 MB)


13. 12. 2019Vyhláška

OZV o místním poplatku ze psů

Soubor ke stažení (992.83 KB)


28. 2. 2019Vyhláška

Veřejná vyhláška - Společné rozhodnutí

Soubor ke stažení (456.07 KB)


26. 10. 2018Vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení Olomučany splašková kanalizace

Soubor ke stažení (454.27 KB)


12. 7. 2018Vyhláška

Řád veřejného pohřebiště obce Olomučany

Soubor ke stažení (820.06 KB)


28. 5. 2018Vyhláška

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy-Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy na místní komunikaci

Soubor ke stažení (401.94 KB)


30. 4. 2018Vyhláška

Veřejná vyhláška_zpřístupnění nahlédnutí hromadného předpisu pro daň z nemovitých věcí

Soubor ke stažení (241.94 KB)


5. 4. 2018Vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení PITNÁ VODA JEDOVNICKO

Soubor ke stažení (213.38 KB)


30. 1. 2018Vyhláška

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy-stanovení záplavového území vodního toku Punkva

Soubor ke stažení (223.21 KB)


18. 12. 2017Vyhláška

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

Soubor ke stažení (224.49 KB)


13. 12. 2017Vyhláška

Opatření obecné povahy - výjimka ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského

Soubor ke stažení (275.42 KB)


13. 12. 2017Vyhláška

Návrh opatření obecné povahy - stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Punkva

Soubor ke stažení (216.78 KB)


22. 11. 2017Vyhláška

Veřejná vyhláška-Územní rozhodnutí "Pitná voda Jedovnicko"

Soubor ke stažení (565.14 KB)


16. 11. 2017Vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení Olomučany splašková kanalizace

Soubor ke stažení (187.27 KB)


13. 11. 2017Vyhláška

Návrh opatření obecné povahy - výjimka ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského na území JMK

Soubor ke stažení (276.01 KB)


13. 11. 2017Vyhláška

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - nařízení termínu zpracování těžeb nahodilých všem vlastníkům lesů na území ČR

Soubor ke stažení (202.08 KB)


12. 10. 2017Vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení

Soubor ke stažení (483.92 KB)


15. 9. 2017Vyhláška

Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy

Soubor ke stažení (222.89 KB)


5. 9. 2017Vyhláška

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici - Veřejná vyhláška

Soubor ke stažení (2.34 MB)


5. 9. 2017Vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení o předložení záměru k projednání vyhlášení CHKO Moravský kras a možnost seznámit se s návrhem pl

Soubor ke stažení (1.23 MB)


21. 8. 2017Vyhláška

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - Veřejná vyhláška

Soubor ke stažení (105.38 KB)


5. 6. 2017Vyhláška

Dražební vyhláška

Soubor ke stažení (123.34 KB)


10. 5. 2017Vyhláška

Dražební vyhláška

Soubor ke stažení (108.29 KB)


2. 5. 2017Vyhláška

Veřejná vyhláška_Daň z nemovitých věcí za rok 2017

Soubor ke stažení (66 KB)


10. 4. 2017Vyhláška

Veřejná vyhláška _ usnesení ustanovení opatrovníka

Soubor ke stažení (347.53 KB)


6. 4. 2017Vyhláška

Schválený rozpočet obce na rok 2017

Soubor ke stažení (255.66 KB)


28. 3. 2017Vyhláška

Oznámení o zahájení geodetických prací

Soubor ke stažení (970.27 KB)


7. 2. 2017Vyhláška

Veřejná vyhláška o návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Olomučany s pokyny pro zpracování návrhů změn

Soubor ke stažení (620.89 KB)


8. 11. 2016Vyhláška

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici a místní komunikaci-veřejná vyhlíška

Soubor ke stažení (620.89 KB)


26. 10. 2016Vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení stavebního řízení EDEN

Soubor ke stažení (101.94 KB)


19. 10. 2016Vyhláška

Veřejná vyhláška - vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Soubor ke stažení (790.19 KB)


25. 8. 2016Vyhláška

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici a místní komunikaci-veřejná vyhlíška

Soubor ke stažení (1.88 MB)


22. 8. 2016Vyhláška

Veřejná vyhláška-Územní rozhodnutí: rozšířenípráškové lakovny v Adamově,žadatel Eden Europe,s.r.o.

Soubor ke stažení (211.4 KB)


26. 7. 2016Vyhláška

Dražební vyhláška

Soubor ke stažení (1.28 MB)


16. 6. 2016Vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení o pokračování územního řízení - EDEN

Soubor ke stažení (110.64 KB)


5. 5. 2016Vyhláška

Veřejná vyhláška

Soubor ke stažení (66.63 KB)


27. 4. 2016Vyhláška

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení

Soubor ke stažení (1.28 MB)


27. 4. 2016Vyhláška

Oznámení zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje JMK

Soubor ke stažení (101.84 KB)


31. 3. 2016Vyhláška

Veřejná vyhláška

Soubor ke stažení (275.38 KB)


3. 2. 2016Vyhláška

Veřejná vyhláška_ oznámení vydání OOP_ Národní plán povodí Labe, Odry, Dunaje

Soubor ke stažení (801.3 KB)


26. 10. 2015Vyhláška

Veřejná vyhláška

Soubor ke stažení (290.61 KB)


24. 3. 2015Vyhláška

Veřejná vyhláška

Soubor ke stažení (200.98 KB)


20. 3. 2015Vyhláška

Veřejná vyhláška

Soubor ke stažení (86.29 KB)


2. 10. 2013Vyhláška

Veřejná vyhláška

Soubor ke stažení (219.12 KB)


4. 9. 2013Vyhláška

Veřejná vyhláška-oznámení o uložení písemnosti

Soubor ke stažení (123.5 KB)


26. 8. 2013Vyhláška

dražební vyhláška

Soubor ke stažení (505.14 KB)


23. 8. 2013Vyhláška

Výkon funkce lesního hospodáře

Soubor ke stažení (375.48 KB)


25. 7. 2013Vyhláška

Veřejná vyhláška-předpisný seznam

Soubor ke stažení (89.21 KB)


11. 4. 2013Vyhláška

Dražební vyhláška

Soubor ke stažení (396.35 KB)


2. 4. 2013Vyhláška

Veřejná vyhláška-oznámení o uložení písemnosti

Soubor ke stažení (78.59 KB)


25. 3. 2013Vyhláška

Veřejná vyhláška-oznámení o uložení písemnosti

Soubor ke stažení (77.48 KB)


13. 8. 2012Vyhláška

Veřejná vyhláška-oznámení o uložení písemnosti

Soubor ke stažení (83.61 KB)


17. 4. 2012Vyhláška

Veřejná vyhláška

Soubor ke stažení (427.48 KB)


4. 4. 2012Vyhláška

Veřejná vyhláška

Soubor ke stažení (402.92 KB)


4. 4. 2012Vyhláška

Veřejná vyhláška

Soubor ke stažení (402.92 KB)


7. 3. 2012Vyhláška

Veřejná vyhláška

Soubor ke stažení (505.11 KB)


24. 2. 2012Vyhláška

Veřejná vyhláška

Soubor ke stažení (848.06 KB)


2. 2. 2012Vyhláška

Vyhláška o vystavení a opakovaném veřejném projednání návrhu Územního plánu Olomučany

Soubor ke stažení (965.44 KB)