Důležitá upozornění
  • COVID-19 - opatření v souvislosti s šířením pandemie

    Prosíme věnujte pozornost připojeným souborům řazeným v pořadí dle data doručení nebo účinnosti v sekci Opatření proti šíření viru

Aktuality

6. 5. 2020

Uzavírka další části místní komunikace Růže - Poustka

V rámci prací na výstavbě nové kanalizace upozorňujeme, že bude od 6. do 15. 5. 2020 uzavřena další část místní komunikace od křižovatky U červené růže směrem na Poustka - viz mapka. Červeně je vyznačena uzavírka, oranžově úseky v přípravě, které budou následovat. Zeleně již realizované úseky. Další etapy výstavby a uzavírek budou zveřejňovány dle reálné situace.

stoky_A5-A8_f2.jpg, 568.86 KB

Číst dále
2. 5. 2020

SPOZ - zrušení akcí

Z důvodu současné situace a opatření vlády se bohužel neuskuteční naše plánované akce v květnu a červnu  - DEN MATEK a DEN PRO DĚTI SE ZÁCHRANÝMI SLOŽKAMI. 

Současně se touto cestou omlouváme našim jubilantům v dubnu a květnu. Určitě jsme na Vás nezapomněli, ale Vaše zdraví a bezpečí je i pro nás na prvním místě. 

SPOZ Olomučany

 

 

Číst dále
26. 4. 2020

Uzavírka části místní komunikace Růže - Poustka

V rámci začínajících prací na výstavbě nové kanalizace upozorňujeme, že bude od 27. do 30. 4. 2020 uzavřena část místní komunikace od křižovatky U červené růže směrem na Poustka - viz mapka. Červeně je vyznačena uzavírka, oranžově úseky v přípravě, které budou následovat. Část stoky A5 a stoka A8 byly vybrány k realizaci jako první, protože musí být hotovy před začátkem výstavby opěrné zdi kolem rozšířené komunikace na Poustka a výstavby kulturního centra u Červené růže. Další etapy výstavby a uzavírek budou zveřejňovány dle reálné situace.

 

stoky_A5-A8.jpg, 571.89 KB

Číst dále
3. 4. 2020

Nakládání s odpadem

Vážení spoluobčané,

nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice!

Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

EKOKOM_LETAK_PANDEMIE.png, 1.55 MB

Číst dále
2. 4. 2020

Informace obecního úřadu

Obecní úřad Olomučany oznamuje, že v souvislosti se záhájením výstavby nové splaškové kanalizace bude od neděle 5.dubna prováděno místní šetření u jednotlivých rodinných domů. Místní šetření bude provádět projektant firmy Vejtasa s.r.o. pan Ing. Lubomír Horák. Místní šetření bude probíhat za přítomnosti jednoho zastupitele. O místním šetření budou vlastníci včas písemně informováni dopisem s uvedením přesného data a času návštěvy. Obecní úřad prosí všechny účastníky o spolupráci a součinnost s projektantem.

Upozorňujeme spoluobčany, že na obecním úřadě jsou stále k dispozici látkové roušky. Zájemci mohou volat na telefon 733 625 292 nebo 602 786 618.

Upozorňujeme občany, že s ohledem na současnou situaci v souvislosti s šířením nákazy koronavirem nebude v sobotu 4. dubna otevřen sběrný dvůr. V nejnutnějších případech volejte starosty obce k dojednání termínu individuální návštěvy sběrného dvora.

Číst dále
31. 3. 2020

Nabídka poledních menu restaurace U Červené růže

Restaurace U Červené růže oznamuje, že od 1.4.2020 prodává v době od 11:00 do 14:00 polední menu formou výdejního okénka. Nabídku najdete na www.menicka.cz. Výdej do menuboxu nebo vašeho jídlonosiče. Platba platební kartou, hotově nebo stravenkou. Objednávat můžete na tel. čísle 724 299 555 nebo u obsluhy na další dny.

Číst dále