Ceník a knihovní řád

Ceník služeb obecní knihovny v Olomučanech

Registrace čtenáře

  • Registrační poplatek dospělí: 40,- Kč
  • Registrační poplatek děti do 15 let: 10,- Kč
  • Registrační poplatek žáci ZŠ Olomučany: zdarma

Poplatky za služby

  • Půjčování knih: zdarma
  • Přístup na Internet: 15,- Kč
  • Kopírování A4: 2,- Kč
  • Ztráta průkazu: 5,- Kč

Poplatky z prodlení

  • 40,- Kč
Přílohy: