COVID-19 - opatření v souvislosti s šířením pandemie

DŮLEŽITÉ: PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST PŘIPOJENÝM SOUBORŮM ŘAZENÝM V POŘADÍ DLE DATA DORUČENÍ NEBO ÚČINNOSTI!

Potřebuji pomoc a nabízím pomoc:

 • Volejte na číslo 733 625 292 nebo 602 786 618. 
 • Pomoc s šitím roušek hlaste na 733 625 292 nebo 602 786 618 
 • Chybí vám rouška? volejte nebo pište SMS na 733 625 292 nebo 602 786 618

Provozní doby institucí

 • Obecní úřad - otevřen pouze v úředních hodinách, v případě potřeby volejte 516 412 550
 • Pošta - běžná otevírací doba; od 8:00-10:00 pouze pro seniory
 • Nemocnice Blansko - vstup z ulice Sadová i vnitřním traktem 7:00-15.30; návštěvu si prosím v neakutních případech ověřte na tel.: +420 516 838 111
 • Autobusy - prázdninový jízdní řád

Podniky v obci a okolí a jejich nabídky

 • Potraviny: po-pá 6:30-19:30;  so 7:30-19:00; ne 8:00-18:30 přestávka so a ne 12:00-13:00
 • Obchod paní Musilová: po-pá 8:00 -12:00 a 14:00 - 17:00; so 8:00-12:00
 • Restaurace U Červené růže: menu z výdejního okénka po-pá 11:00 - 14:00; so-ne 11:00 - 18:00 objednávky na tel.: 724 299 555
 • Restaurace Olberg: menu z výdejního okénka po-pá 11:00-14:00 objednávky na tel.: 734 440 088
 • Zámek Křtiny: nabídka obědů s rozvozem po telefonické domluvě na 724 946 162
 • Tropico: nabídka džusů na objednání centrum@tropico.cz nebo mob. 607 876 216

 

Nařízení vlády ČR:

Vláda ČR:

ukončila nouzový stav ke dni 17.5.2020 k 00:00 hod. Nadále však zůstávají v platnosti některá vydaná nařízení.

1) zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének; zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

2) zakazuje s účinností od 20. března 2020 od 00:00 hod všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 8:00 hod. až 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Týká se pouze prodejen s prodejní plochou nad 500 m2.

3) prodloužuje nouzový stav v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, do 17. května 2020; nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012; stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata  (viz. dokument v příloze).

Zejména se nařizuje:

a) osobám pobývajícím na území ČR omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v dokumnt (viz příloha)

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou dobu

c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

4) bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. dubna 2020, č. j. MZDR
15190/2020-3/MIN/KAN, kterým byl prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých
dalších činností až na výjimky, a to na dobu do ukončení nouzového stavu. 
(viz. dokument v příloze)

Žádáme všechny občany o maximální ohleduplnost a dodržování opatření souvisejících s bojem proti koronaviru.

Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad Olomučany

Přílohy:

Nakládání s odpadem.png, 1.55 MB