COVID-19 - opatření v souvislosti s šířením pandemie

DŮLEŽITÉ: PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST PŘIPOJENÝM SOUBORŮM ŘAZENÝM V POŘADÍ DLE DATA DORUČENÍ NEBO ÚČINNOSTI!

Potřebuji pomoc a nabízím pomoc:

 • Volejte na číslo 733 625 292 nebo 602 786 618. 
 • Pomoc s šitím roušek hlaste na 733 625 292 nebo 602 786 618 
 • Chybí vám rouška? volejte nebo pište SMS na 733 625 292 nebo 602 786 618

Provozní doby institucí

 • Obecní úřad - otevřen v úředních hodinách, v případě potřeby volejte 516 412 550
 • Pošta - běžná otevírací doba
 • Nemocnice Blansko - vstup z ulice Sadová i vnitřním traktem 7:00-15.30; návštěvu si prosím v neakutních případech ověřte na tel.: +420 516 838 111

Podniky v obci a okolí a jejich nabídky

 • Potraviny: po-pá 6:30-19:30;  so 7:30-19:00; ne 8:00-18:30 přestávka so a ne 12:00-13:00
 • Obchod paní Musilová: po-pá 8:00 -12:00 a 14:00 - 17:00; so 8:00-12:00
 • Restaurace U Červené růže: otevřeno po - so 11:00 - 14:00 hod - výdej z okénka; objednávky na tel.: 724 299 555
 • Restaurace Olberg: otevřeno do 20:00 hod; objednávky na tel.: 734 440 088
 • Zámek Křtiny: nabídka obědů s rozvozem po telefonické domluvě na 724 946 162
 • Tropico: nabídka džusů na objednání centrum@tropico.cz nebo mob. 607 876 216

 

Nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ČR platný od 20. 11. 2020 od 00:00 hod - více informací Usnesení vlády - prodloužení nouzového stavu

Rozvolnění platné od 3. 12. 2020

Kde jsou roušky povinné:

Nařízení platné od 3. 12. 2020 s širším omezením viz příloha:

Povinnost nosit roušku se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a dětské skupině
 • osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně
 • internáty a domovy mládeže
 • zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • hospitalizovaní pacienti, klienti zařízení sociálních služeb
 • zaměstnanci a ústavní činitelé pracující na jednom místě, pokud pracují ve vzdálenosti nejméně dva metry od jiné osoby
 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení
 • osoby účastnící se soudního jednání
 • osoby při provádění autorského díla (např. hudebníci, tanečníci a herci), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu
 • moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových a televizních pořadech
 • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem
 • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů
 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů
 • snoubenci v průběhu svatebního obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné, totéž platí pro uzavírání registrovaného partnerství
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami
 • sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
 • osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, což jsou například bazény, sauny či brouzdaliště 

Žádáme všechny občany o maximální ohleduplnost a dodržování opatření souvisejících s bojem proti koronaviru.

Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad Olomučany

Přílohy:

Nakládání s odpadem.png, 1.55 MB