Nahrazený územní plán

Územní plán Olomučany vydaný opatřením obecné povahy platí pro správní území obce Olomučany a zahrnuje katastrální území Olomučany.

Územní plán vychází z návrhu upraveného územního plánu .

Tento plán byl s účinností 9. listopadu 2018 nahrazen novým Úplným zněním územního plánu.

Přílohy: