Veřejné zakázky

2020

Kulturní centrum Olomučany – rozšíření objektu č. p. 346 Olomučany

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a rozšíření stávající budovy č. p. 346 v Olomučanech. Vznikne nový prostorný kulturní sál s přísálím, pódiem, zázemím pro účinkující a zázemím pro účastníky, nové sociální zařízení, knihovna s čítárnou. V podkroví bude situována galerie s výhledem do sálu a sklad mobiliáře. Podkroví bude přístupné prostřednictvím nového schodiště a dále zvedací plošinou ze sálu. Součástí veřejné zakázky je dále vybudování parkovacích ploch.

Datum ukončení příjmu nabídek: 23.03.2020 10:00

Základní informace a dokumenty veřejné zakázky (zadávací, kvalifikační a projektová dokumentace) jsou dostupné na webové stránce zakázky na Portálu pro vhodné uveřejnění.


 

Modernizace uličního prostoru v obci Olomučany

Předmětem veřejné zakázky je obnova místní komunikace (SO 101) spočívající v kompletní výměně konstrukčních vrstev, odvodnění a změně šířkových poměrů. Stávající komunikace bude kompletně obnovena v celkové délce 135,46 m. Šířka jízdního pásu komunikace bude po dokončení proměnná 3,0-6,8m. Dále bude kompletně obnovena opěrná zeď (SO 201) v celkové délce 102,8 m s max. výškou 4,9 m, proběhne obnova dešťové kanalizace (SO 301) a dále budou provedeny nové rozvody VO (SO 401). Nové veřejné osvětlení bude provedeno jako rozšíření stávajícího veřejného osvětlení.

Datum ukončení příjmu nabídek: 09.03.2020 11:00

Základní informace a dokumenty veřejné zakázky (zadávací, kvalifikační a projektová dokumentace) jsou dostupné na webové stránce zakázky na Portálu pro vhodné uveřejnění.


 

Vypracování projektové dokumentace pro přípojky splaškové kanalizace k rodinným domům v obci Olomučany

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro přípojky splaškové kanalizace k rodinným domům v obci Olomučany v úrovni pro vydání územního rozhodnutí včetně inženýrské činnosti nutné pro vydání příslušných stanovisek. Součástí předmětu plnění je také zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů a zajištění vydání územního rozhodnutí.

Datum ukončení příjmu nabídek: 10.02.2020 10:00

Základní informace a dokumenty veřejné zakázky (zadávací, kvalifikační a projektová dokumentace) jsou dostupné na webové stránce zakázky na Portálu pro vhodné uveřejnění.


 

Profil zadavatele "Obec Olomučany" na Portálu pro vhodné uveřejnění