Veřejné zakázky

2020:

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku "Modernizace uličního prostoru v obci Olomučany":

Výběrové řízení je zveřejněno rovněž na Portálu pro vhodné uveřejnění.

Termín ukončení realizace díla je do 30.11.2020. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je Kč bez DPH 8 234 138,- Kč bez DPH, je nejvýše přípustná a dodavatel by neměl podat vyšší nabídku. Pokud by tak učinil, byla by nabídka z dalšího posuzování vyřazena.

Lhůta pro podávání nabídek je do pondělí 9.3.2020 do 11:00. Nabídky bude uchazeč podávat elektronicky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zakázka malého rozsahu na služby: „Vypracování projektové dokumentace pro přípojky splaškové kanalizace k rodinným domům v obci Olomučany“:

Výběrové řízení je zveřejněno rovněž na Portálu pro vhodné uveřejnění.
Lhůta pro podávání nabídek je do pondělí 10.2.2020 do 10:00.

 

2018:

2014: