Obecní úřad

Svoz pet lahví

Kalendar
29. 5. 2019 7:00-11:00 Již proběhlo
Místo konání: katastr obce

Více


25. 2. 2019

Oprava veřejného osvětlení a rozhlasu

Obecní úřad v Olomučanech oznamuje, že ve středu 27. února 2019 bude v obci prováděna oprava veřejného osvětlení a rozhlasu. Prosíme spoluobčany, aby na obecní úřad nahlásili nefunkční veřejné osvětlení nebo nefunkční rozhlas v blízkosti svého bydliště. Děkujeme za spolupráci.  OÚ.

Číst dále

Svoz pet lahví

Kalendar
27. 2. 2019 8:00 - 11:00 hod. Již proběhlo
Místo konání: katastr obce

Více


17. 1. 2019

Projektová dokumentace splaškové kanalizace v Olomučanech

Přiložené dokumenty obsahují souhrnnou technickou zprávu, koordinační situace v jednotlivých částech obce, vzorový výkres uložení potrubí, podélné profily stok, vzorové příčné řezy opravy komunikací (krajské a místních) a stavební úpravy vodovodu. Kompletní projektová dokumentace včetně částí o výtlaku, čerpací stanice aj. je dostupná k nahléhnutí na Obecním úřadě.

Informace k vývoji: 15. ledna 2019 proběhla veřejná informativní schůzka. Připravujeme souhrn informací pro občany, který bude zveřejněn poté, co se zainteresované strany vyjádří k položeným otázkám (nejen k těm, co zazněly na schůzce). 21. ledna 2019 budou zástupci obce opět jednat se Svazkem o možnostech financování výstavby. O dalším vývoji budete informováni. Pokud máte dotazy, směřujte je nejlépe na e-mail: obec@olomucany.cz.

Číst dále
10. 1. 2019

Výzva ke spolupráci

Vážení spoluobčané,

z důvodu špatných povětrnostních podmínek a nevhodným parkováním některých vozidel na místních komunikacích nelze, v některých případech, provést pravidelný svoz popelnic svozovou firmou. Proto žádáme všechny občany lokalit, kterých se tento problém týká, aby své popelnice svezli na nejbližší sběrné místo, které je pro vozidlo svozové firmy bezproblémově dostupné. Bližší informace získáte na obecním úřadě.

Děkujeme za pochopení.

Josef Smíšek, starosta obce, v.r.

Číst dále