Důležitá upozornění
  • Uzavírka silnice Olomučany - Josefov

    Školní lesní podnik Křtiny upozorňuje, že od pondělí 22. února do pátku 26. února 2021 bude denně v době od 7:00 do 16:00 hod. uzavřen úsek silnice mezi obcí Olomučany - od parkoviště u hřbitova po křižovatku silnic Olomučany-Křtiny-Adamov v místní části Josefov. Důvodem uzavírky je zajištění bezpečnosti na této silnici během kácení rizikových stromů lesního porostu v její blízkosti. Objízdná trasa povede přes obec Rudici, Jedovnice, Křtiny, Josefov. Podrobnější informace na elektronické úřední desce obce nebo na obecní vývěsce.

  • Jízdní řád Olomučany-Blansko - ZMĚNA - platnost od 4. 1. 2021
  • COVID-19 - opatření v souvislosti s šířením pandemie

    Prosíme věnujte pozornost připojeným souborům řazeným v pořadí dle data doručení nebo účinnosti v sekci Opatření proti šíření viru

Aktuality

25. 2. 2021

Komunitní knihovna

Naše knihovna byla nominována na ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2020, které Moravská zemská knihovna každoročně uděluje pod patronací hejtmana kraje nejlepším jihomoravským veřejným knihovnám.
Z důvodů současné situace se nemohlo uskutečnit slavnostní setkání s nominovanými knihovnami a tak knihovna v Olomučanech obdržela písemné poděkování za svoji činnost od ředitele Moravské zemské knihovny v Brně prof.PhDr. Tomáše Kubíčka, Ph.D.

Číst dále

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Olomučany

Kalendar
25. 2. 2021 od 18:00 hod. Již proběhlo
Místo konání: Sál obecní restaurace U Kellnerů - mapa

Více


15. 1. 2021

Protipovodňová opatření obce Olomučany

V rámci protipovodňových opatření se obec Olomučany rozhodla požádat o dotační titul přidělovaný Ministerstvem životního prostředí (MŽP). Dokumentace k tomuto titulu bude obsahovat digitální povodňový plán, vybudování varovného informačního systému a lokálního výstražného systému v naší obci. V současné době obec Olomučany disponuje dvěmi rotačními sirénami a drátovým rozhlasem. Obě zařízení jsou z tohoto pohledu zastaralá a jejich technický stav nevyhovuje v krizových situacích zajistit dostatečnou informovanost obyvatelstva. Proto je nutná kompletní modernizace těchto zařízení a celkové zpracování pokynů, aktuálních v krizových situacích a odpovídajících současným požadavkům. Na základě registrace akace a rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem MŽP na tento projekt obec dotaci obdržela. Název akce je "Protipovodňová opatření obce Olomučany" s registračním číslem CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011112.

Číst dále
30. 12. 2020

Jízdní řád Olomučany-Blansko - ZMĚNA - platnost od 4. 1. 2021

30. 12. 2020 - 28. 2. 2021

Jízdní řád Olomučany-Blansko - ZMĚNA - platnost od 4. 1. 2021

Jízdní řád linka 230 - platnost od 4. 1. 2021


Číst dále
29. 12. 2020

Výstavba kanalizace v ulicích Růžová a Ptačí

Aktualizace ze dne 29. 12. 2020

Z technických důvodů se začátek prací posouvá na pondělí 4. ledna 2021.


Aktualizace ze dne 21. 12. 2020

Z důvodu nepříznivého počasí se po dohodě s realizační firmou posouvá zahájení prací v Růžové a Ptačí ulici na pondělí 28. prosince 2020. Do té doby bude pro parkování osobních vozidel upraveno prostranství za starou hospodou U Kellnerů. Dočasně bude možné parkovat i v prostoru sportovního areálu kolem víceúčelového hřiště. Další prostory jsou pod mateřskou školkou a pak jinde v obci (nejblíže u restaurace U Kellnerů nebo pod horní zastávkou). Stát na chodníku v Růžové a Ptačí ulici nebude možné z důvodu odvážení výkopku a navážení zásypu.

stoky_ruzova-ptaci.jpg, 448.59 KB

Číst dále
16. 11. 2020

Uzavírka části místní komunikace Růže - Poustka

Z důvodu výstavby konstrukčních vrstev vozovky (součástí dotace na rozšíření komunikace spolu s opěrnou zdí) je od 9. do cca 30. 11. 2020 uzavřena část místní komunikace od křižovatky U Červené růže směrem na Poustka. Objízdná trasa vede přes místní část Rašky.

Uzavírka komunikace kolem opěrné zdi, 82.8 KB

Číst dále