Knihovna

Knihovna se nachází v přízemí Obecního úřadu v Olomučanech.

Půjčovní doba: čtvrtek 15.30 – 18.30 hodin.

Pro děti místní školy: po domluvě 1x za měsíc ihned po vyučování.


Příspěvky (více)

 • Oznámení čtenářům
  Oznamujeme všem čtenářům, že knihovna v Olomučanech je od 20.7. 2023 uzavřena z důvodu stěhování knihovny do nových prostor v Kulturním centru.O otevření nové knihovny vás budeme včas informovat.
 • Pasování prvňáčků
  Rok uběhl jako voda a opět s paní učitelkou Žáčkovou chystáme slavnostní Pasování prvňáčků do Řádu čtenářského. Ve čtvrtek 1.6. přišli prvňáčci do knihovny, aby předvedli své čtenářské umění . Potom složili Čtenářský slib a panem starostou byli pasováni na Čtenáře. Každý z prvnáčků obdržel Čtenářký Glejt, pěknou knížku s věnováním a drobné dárky. Novým … Více informací
 • Děti na výstavě
  Děti z 1.-3. třídy ZŠ Olomučany navšívily Galerii v Kulturním centru, aby si prohlédly práce šikovných rukou. Chlapci a děvčata obdivovaly výrobky z kůže, paličkované obrázky, malované hedvábné šátky a hlavně kraslice. Právě v době velikonoční to byla možná dobrá inspirace k vlastním nápadům při zdobení vajíček.
 • Beseda s Adolfem Dudkem
  Beseda proběhla v tělocvičně školy a byla dětmi nadšeně přijata. Pan Dudek vytvořil příjemnou atmosféru, pobavil a rozesmál nejen děti, ale i dospělé. Děti se pobavily, ale i poučily o barvách, tvarech a o tom, jak se dělají ilustrace. Přikládám odkaz na webové stránky, které jsou pestré a veselé.https://www.adolfdudek.cz/
 • Výstava: Ten umí to a ten zas tohle
  Kulturní centrum Olomučany Vás zve na výstavu Ten umí to a ten zas tohle s výrobky pěti autorek. Výstava bude otevřena v pondělí 20. března ve 14 hodin a bude přístupná každé pondělí od 14 do 17 hodin v galerii Kulturního centra.
 • Jižní Morava čte
  Ve čtvrtek 9.2. přišly děti ze školní družiny do malého sálu Kulturního centra Olomučany,aby převzaly ocenění za účast v soutěži Jižní Morava čte. V roce 2022 bylo téma této soutěže „Co vypráví voda“. Všechny práce byly krásné a nápadité a za to si děti zasloužily ocenění a drobné dárky. Děkuji všem dětem a těším se … Více informací
 • Výstava fotografií
  Knihovna vás srdečně zve na výstavu fotografií místního rodáka Ondřeje Grunda Výstava bude otevřena v neděli 12.2. ve 14. hod. v Galerii Kulturního centra Olomučany a potrvá od 12.2. do 12.3.2023 Na zahájení bude přítomný autor fotografií .
 • Výstava
  Knihovna vás srdečně zve na výstavu dětských prací, které vytvořily děti ve školní družině ZŠ Olomučany pod vedením p.Čechové a Košťálové.Věřím, že se vám budou vystavené práce dětí líbit a svou návštěvou výstavy je podpoříte v další výtvarné činnosti.Výstava se koná v galerii Kulturního centra a bude otevřena20.12.2022 v 16.hodin
 • Beseda s paní Galinou Miklínovou.
  Ve středu 12. 10.2022 přišla paní Galina Miklínová do školy v Olomučanech, aby s dětmi pobesedovala o své práci. Je česká režisérka, výtvarnice animovaných filmů a ilustrátorka. V letech 1984–1988 vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor užitá grafika, a v letech 1991–1997 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér filmové a televizní grafiky u … Více informací
 • Návštěva dětí v knihovně
  Na konci září děti ze 4. a 5. třídy v rámci vyučování navštívily knihovnu, aby se dozvěděly,jak to v knihovně chodí, jak jsou knihy tříděny a uspořádány, aby každý snadno našel knihu, kterou potřebuje.Děti se zájmem prohlížely dětské knihy a některé si rovnou vypůjčily.Těším se na další návštěvu školních čtenářů.

Ceník služeb obecní knihovny v Olomučanech

Registrace čtenáře

 • Registrační poplatek dospělí: 40,- Kč
 • Registrační poplatek děti do 15 let: 10,- Kč
 • Registrační poplatek žáci ZŠ Olomučany: zdarma

Poplatky za služby

 • Půjčování knih: zdarma
 • Přístup na Internet: 15,- Kč
 • Kopírování A4: 2,- Kč
 • Ztráta průkazu: 5,- Kč

Poplatky z prodlení

 • 40,- Kč

Z historie knihovny:

Veřejné půjčování knih má v Olomučanech dlouhodobou tradici, která souvisí se vznikem některých spolků v 2. polovině 19. století. Jednalo se především o čtenářsko-pěvecký spolek ,,Svatopluk“  a Čtenářsko-vzdělávací spolek  dělníků.  Delší  dobu  působnosti  měl  spolek čtenářsko-vzdělávací. Byl založen v roce 1891 a trval 61 let. Činnost tohoto spolku byla rozsáhlá v mnoha oblastech, mimo jiné spočívala v koupi knih pro spolkovou knihovnu. Sídlo spolku bylo v restauraci u Kellnerů, kde měli jeho členové svoji knihovnu a čítárnu. Peníze na koupi knih byly získány z členských příspěvků, divadelních představení a později také z poplatků za výpůjčky.

V roce 1924 byla založena veřejná knihovna,  která neměla nic společného s knihovnou čtenářsko-vzdělávacího spolku. Vznikla podle požadavku zákona o povinnosti obcí zakládat veřejné knihovny. Dále potom byly v Olomučanech knihovny dvě. Je to doloženo např. v roce 1935. Činnost  Čtenářsko-vzdělávacího spolku dělníků byla ukončena v roce 1952  a knihy spolku byly převážně převedeny do veřejné knihovny. V této podobě měla knihovna 1870 svazků celkem. Po několika přesunech byla knihovna již natrvalo přestěhována do budovy Základní školy v Olomučanech, kde se začalo 12. 1. 1962  půjčovat.

Současnost

V roce 2011 měla knihovna 8 391 knih.

Z toho 1 890 svazků naučné literatury a 6 501 svazků krásné literatury

V knihovně bylo zapsáno 75 čtenářů, z toho 40 dětí. Celkem v roce 2011 navštívilo knihovnu 740 návštěvníků. Základní fond je každoročně dokupován z dotací obecního úřadu a příspěvků čtenářů. Do knihovny docházejí několikrát za rok zásilky knih z regionálního oddělení Městské knihovny v Blansku.

Novinky mailem

Kontakt

Obec OLOMUČANY

Olomučany 123
679 03 Olomučany

Tel.: +420 516 412 550

E-mail: obec@olomucany.cz

Bankovní spojení:
1360642319/0800

Datové schránky: w6ua2z4

Zobrazit obec na mapě

Úřední hodiny

Obecní úřad

Po, Čt 13:00 – 18:00 (úřad, jinak po tel. domluvě)
Čt 18:00 – 20:00 (starosta)
St 18:00 – 20:00 (místostarostka)

 

Pošta:

Po, Čt 13:00 – 18:00
Út, St 7:00 – 10:00, 14:00 – 16:00
Pá 7:00 – 12:00

 

Knihovna:

Čt 15:30 – 18:30 Online katalog knih

Muzeum:

Dle domluvy na muzeum@olomucany.cz nebo tel.: 516 412 550

Sběrný dvůr – otevírací doba:

St (každý týden) 16:00 – 17:00; (duben-listopad)
So (po svozu odpadu) 8:00 – 10:00 (otevřeno celoročně).

Pro rok 2023 platí lichý týden (mimo st. svátků).

Ceník služeb na sběrném dvoře

Kulturní centrum, sál, víceúčelové hřiště
Přehled rezervací objektů a kalendář akcí

Platba TDO

Platba musí být uhrazena do 30.6. Výše úhrady dle platné vyhlášky je 700,- Kč / osoba a rok. Úhradu je možné provést bezhotovostně nebo v hotovosti viz. pokyny sekce Odpadové hospodářství.

Krizport - krizový portál JMK