Informace ke kanalizačním přípojkám a postupu výstavby (květen 2021)

Zahájení výstavby kanalizačních přípojek

V dubnu letošního roku byla zahájena výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem. Kanalizační přípojka na veřejné části pozemku je financována z poskytnuté dotace v průměrné délce pěti metrů na jednu přípojku.

 • Jedná se o veřejnou část kanalizační přípojky – od hlavní stoky po hranici pozemku.
 • Kanalizační přípojka bude ukončena revizní šachtou.
 • Umístění revizní šachty předem označí projektant za přítomnosti zhotovitele. Účast a součinnost vlastníka nemovitosti se zaměstnanci realizační firmy je vítána

Nákup revizních šachet

Po dohodě s investorem stavby „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí okresu Blansko byl radou obce odsouhlasen hromadný nákup revizních šachet prostřednictvím Svazku a následné bezplatné poskytnutí šachet vlastníkům jednotlivých nemovitostí. Revizní šachtu přiveze realizační firma při budování přípojky. Šachty mají pojízdný kryt dostatečné nosnosti.

Připojení nemovitostí

Samotné připojování jednotlivých domovních přípojek do kanalizace (tj. zahájení vypouštění splašků) bude možné až po kompletním dokončení a kolaudaci celé kanalizace.

 • Předpokládaný termín dokončení stavby kanalizace je duben 2022.
 • O zahájení připojování jednotlivých nemovitostí na novou splaškovou kanalizaci budeme včas informovat prostřednictvím všech dostupných informačních možností.
 • Poté bude čas cca 1 rok na připojení všech nemovitostí do kanalizačního systému.
 • Před napojením na novou kanalizaci je nutné provést zrušení (odpojení) všech septiků, jímek na vyvážení (žump)!
 • Podmínkou je také odpojení dešťových vod z této soustavy!

Přibližný časový harmonogram

V současné době (květen 2021) se budují přípojky na:

 • Páteřní komunikaci od spodní části obce (stoka A),
 • Komunikaci Za mlýnem – od školy po chatovou oblast (stoka A2)
 • Komunikaci na Poustkách navazující na nově vybudovanou komunikaci s opěrnou zdí (stoka A5).

O dalším postupu budování přípojek budeme průběžně informovat.

Páteřní komunikace – hlavní průtah obcí

 • V případě bezproblémového průběhu budování kanalizačních přípojek plánuje realizační firma opravu páteřní komunikace na druhou polovinu srpna 2021.
 • Práce by měly probíhat během víkendových dnů za úplné uzavírky provozu.
 • Přesné termíny realizace uzavírek, možnosti dočasného parkování v průběhu uzavírky a informace o průběhu objízdných tras budou zveřejněny po odsouhlasení všemi dotčenými orgány.

Dne 21. 5. 2021, Obecní úřad Olomučany

Munipolis

Odečty vodoměrů

Vodárenská akciová společnost, a.s.- provoz Blansko oznamuje, že od pondělí 15. dubna 2024 se budou v obci Olomučany provádět odečty vodoměrů. Žádáme občany, aby umožnili pracovníkovi přístup k vodoměru a [více]

Myslivecké sdružení Olomučany organizuje každoroční celostátní akci "Ukliďme Česko" a to v sobotu 6.4.2024 . Sraz účastníků v 9.00 hodin na parkovišti u Sběrného dvora v Olomučanech. Pytle na odpad [více]

Informace o pořízení kompostérů

Z důvodu velkého zájmu o bezplatné poskytnutí kompostérů na biologicky rozložitelný odpad zajistila obec jejich další dodávku. Zájemci o tento 1000 litrový kompostér mohou požádat do pondělí 8. dubna 2024 [více]

Od 1. dubna 2024 dojde v naší obci ke změně systému sběru a svozu bioodpadu. Změna spočívá v umístění kontejnerů na bioodpad. Od tohoto termínu budou kontejnery na bioodpad umístěny [více]

Jaro v klubu seniorů a Beseda s Jiřím Šanderou

Od vánoc čas utekl jako voda a za tu dobu se v Klubu seniorů ani trochu nenudili. Co všechno se tam dělo si můžete přečíst na stránkách https://www.olomucany.cz/2024/03/jaro-v-klubu-senioru/  V knihovně [více]

Kontakt

Obec OLOMUČANY

Olomučany 123
679 03 Olomučany

Tel.: +420 516 412 550

E-mail: obec@olomucany.cz

Bankovní spojení:
1360642319/0800

Datové schránky: w6ua2z4

Zobrazit obec na mapě

Úřední hodiny

Obecní úřad

Po, Čt 13:00 – 18:00 (úřad, jinak po tel. domluvě)
Čt 18:00 – 20:00 (starosta)
St 18:00 – 20:00 (místostarostka)

 

Pošta:

Po, Čt 13:00 – 18:00
Út, St 7:00 – 10:00, 14:00 – 16:00
Pá 7:00 – 12:00

 

Knihovna:

Čt 15:30 – 18:30 Online katalog knih

Muzeum:

Dle domluvy na muzeum@olomucany.cz nebo tel.: 516 412 550

Sběrný dvůr – otevírací doba:

St (každý týden) 16:00 – 17:00; (duben-listopad)
So (po svozu odpadu) 8:00 – 10:00 (otevřeno celoročně).

Pro rok 2024 platí lichý týden (mimo st. svátků).

Ceník služeb na sběrném dvoře

Kulturní centrum, sál, víceúčelové hřiště
Přehled rezervací objektů a kalendář akcí

Platba TDO

Platba musí být uhrazena do 30.6. Výše úhrady dle platné vyhlášky je 700,- Kč / osoba a rok. Úhradu je možné provést bezhotovostně nebo v hotovosti viz. pokyny sekce Odpadové hospodářství.

Krizport - krizový portál JMK