Informace o výstavbě kanalizace 07 / 2021

Informace o kanalizaci ze zastupitelstva 24. 6. 2021 s upřesněním ze dne 7. 7. 2021.

  • Nyní probíhají práce na přípojkách. Cca do poloviny července by měly být přípojky dokončeny na průtahu obcí vč. nutných oprav vodovodního řadu.
  • Od 7. 7. se začne frézovat krajská komunikace od „násypky Ve Mlýnku“.  Frézování by mělo trvat do 9. 7.
  • Od 12.7. se začne s pokládkou konstrukčních vrstev v rýze kanalizace na krajské silnici.
  • Poslední dva víkendy v srpnu (21.-22.8. a 28.-29.8.) dojde k úplné uzavírce průtahu obcí vždy cca poloviny průtahu obcí, kdy se budou pokládat finální asfaltové vrstvy. Informace a mapky budeme zveřejňovat na webu.
  • Místní komunikace se budou zapravovat v šíři výkopu. Tam, kde se stavební firma dohodne s obcí nebo stavební práce zasáhly převážnou část plochy komunikace, bude tato opravena celoplošně. Jednání v této věci probíhají průběžně.
  • Komunikace „Za Mlýnem“: v části od křižovatky u kamenictví po křižovatku do nové zástavby bude komunikace vyspravena v celém profilu (vč. spodních konstrukčních vrstev). Ve zbývající části (kostel-kamenictví) bude provedena celoplošně nadvrstva.
  • Pro novostavby na konci ulice Za Mlýnem bude na hlavní potrubí napojena přípojka, která bude ukončena revizní šachtou umístěnou mimo vozovku.
  • Připojování do kanalizace bude možné až po její finální kolaudaci. Ta se předpokládá v dubnu 2022. Poté budou mít občané jeden rok na připojení ke kanalizaci (do konce dubna 2023).
  • Projektant, dle naší dohody, připraví seznam možných čerpacích zařízení pro výtlak z nemovitostí, které budou tuto technologii vyžadovat. Seznam bude dostupný na obecním úřadu, a i na webu obce.
  • Škody na nemovitostech vzniklé během prací je třeba co nejdříve nahlásit do kanceláře stavby (za restaurací U Červené růže). Následně budou posouzeny a řešeny. Před zahájením stavby si zhotovitel provedl pasport stavu před výstavbou (pouze exteriér!).

Dne 7. 7. 2021

Obecní úřad Olomučany

Novinky mailem

Kontakt

Obec OLOMUČANY

Olomučany 123
679 03 Olomučany

Tel.: +420 516 412 550

E-mail: obec@olomucany.cz

Bankovní spojení:
1360642319/0800

Datové schránky: w6ua2z4

Zobrazit obec na mapě

Úřední hodiny

Obecní úřad

Provoz pouze v úředních hodinách!

Po telefonické domluvě na 516 412 550 je možnost dohodnout si schůzku i mimo úřední hodiny.

Po, Čt 13:00 – 18:00

Čt 18:00 – 20:00 (starosta)
St 18:00 – 20:00 (místostarosta)

 

Pošta:

Po, Čt 13:00 – 18:00
Út, St 7:00 – 10:00, 14:00 – 16:00
Pá 7:00 – 12:00

 

Knihovna otevřena – otevírací doba:

Čt 15:30 – 18:30

Online katalog knih

 

Muzeum:

Dle domluvy na muzeum@olomucany.cz nebo tel.: 516 412 550

 

Sběrný dvůr – otevírací doba:

St (každý týden) 16:00 – 17:00; (prosinec-březen – středy zavřeno)
So (po svozu odpadu) 8:00 – 10:00 (otevřeno celoročně)

Ceník služeb na sběrném dvoře

 

Víceúčelové hřiště – otevřeno po dohodě na tel.: 733 625 292 nebo 775 208 617. Při využití dodržujte nařízená omezení. Děkujeme.

Přehled rezervací a kalendář akcí

Platba TDO

Platba musí být uhrazena do 30.6. Výše úhrady dle platné vyhlášky je 600,- Kč / osoba a rok. Úhradu je možné provést bezhotovostně nebo v hotovosti viz. pokyny sekce Odpadové hospodářství.