Informace o výstavbě kanalizace 07 / 2021

Informace o kanalizaci ze zastupitelstva 24. 6. 2021 s upřesněním ze dne 7. 7. 2021.

  • Nyní probíhají práce na přípojkách. Cca do poloviny července by měly být přípojky dokončeny na průtahu obcí vč. nutných oprav vodovodního řadu.
  • Od 7. 7. se začne frézovat krajská komunikace od „násypky Ve Mlýnku“.  Frézování by mělo trvat do 9. 7.
  • Od 12.7. se začne s pokládkou konstrukčních vrstev v rýze kanalizace na krajské silnici.
  • Poslední dva víkendy v srpnu (21.-22.8. a 28.-29.8.) dojde k úplné uzavírce průtahu obcí vždy cca poloviny průtahu obcí, kdy se budou pokládat finální asfaltové vrstvy. Informace a mapky budeme zveřejňovat na webu.
  • Místní komunikace se budou zapravovat v šíři výkopu. Tam, kde se stavební firma dohodne s obcí nebo stavební práce zasáhly převážnou část plochy komunikace, bude tato opravena celoplošně. Jednání v této věci probíhají průběžně.
  • Komunikace „Za Mlýnem“: v části od křižovatky u kamenictví po křižovatku do nové zástavby bude komunikace vyspravena v celém profilu (vč. spodních konstrukčních vrstev). Ve zbývající části (kostel-kamenictví) bude provedena celoplošně nadvrstva.
  • Pro novostavby na konci ulice Za Mlýnem bude na hlavní potrubí napojena přípojka, která bude ukončena revizní šachtou umístěnou mimo vozovku.
  • Připojování do kanalizace bude možné až po její finální kolaudaci. Ta se předpokládá v dubnu 2022. Poté budou mít občané jeden rok na připojení ke kanalizaci (do konce dubna 2023).
  • Projektant, dle naší dohody, připraví seznam možných čerpacích zařízení pro výtlak z nemovitostí, které budou tuto technologii vyžadovat. Seznam bude dostupný na obecním úřadu, a i na webu obce.
  • Škody na nemovitostech vzniklé během prací je třeba co nejdříve nahlásit do kanceláře stavby (za restaurací U Červené růže). Následně budou posouzeny a řešeny. Před zahájením stavby si zhotovitel provedl pasport stavu před výstavbou (pouze exteriér!).

Dne 7. 7. 2021

Obecní úřad Olomučany

Munipolis

Odečty vodoměrů

Vodárenská akciová společnost, a.s.- provoz Blansko oznamuje, že od pondělí 15. dubna 2024 se budou v obci Olomučany provádět odečty vodoměrů. Žádáme občany, aby umožnili pracovníkovi přístup k vodoměru a [více]

Myslivecké sdružení Olomučany organizuje každoroční celostátní akci "Ukliďme Česko" a to v sobotu 6.4.2024 . Sraz účastníků v 9.00 hodin na parkovišti u Sběrného dvora v Olomučanech. Pytle na odpad [více]

Informace o pořízení kompostérů

Z důvodu velkého zájmu o bezplatné poskytnutí kompostérů na biologicky rozložitelný odpad zajistila obec jejich další dodávku. Zájemci o tento 1000 litrový kompostér mohou požádat do pondělí 8. dubna 2024 [více]

Od 1. dubna 2024 dojde v naší obci ke změně systému sběru a svozu bioodpadu. Změna spočívá v umístění kontejnerů na bioodpad. Od tohoto termínu budou kontejnery na bioodpad umístěny [více]

Jaro v klubu seniorů a Beseda s Jiřím Šanderou

Od vánoc čas utekl jako voda a za tu dobu se v Klubu seniorů ani trochu nenudili. Co všechno se tam dělo si můžete přečíst na stránkách https://www.olomucany.cz/2024/03/jaro-v-klubu-senioru/  V knihovně [více]

Kontakt

Obec OLOMUČANY

Olomučany 123
679 03 Olomučany

Tel.: +420 516 412 550

E-mail: obec@olomucany.cz

Bankovní spojení:
1360642319/0800

Datové schránky: w6ua2z4

Zobrazit obec na mapě

Úřední hodiny

Obecní úřad

Po, Čt 13:00 – 18:00 (úřad, jinak po tel. domluvě)
Čt 18:00 – 20:00 (starosta)
St 18:00 – 20:00 (místostarostka)

 

Pošta:

Po, Čt 13:00 – 18:00
Út, St 7:00 – 10:00, 14:00 – 16:00
Pá 7:00 – 12:00

 

Knihovna:

Čt 15:30 – 18:30 Online katalog knih

Muzeum:

Dle domluvy na muzeum@olomucany.cz nebo tel.: 516 412 550

Sběrný dvůr – otevírací doba:

St (každý týden) 16:00 – 17:00; (duben-listopad)
So (po svozu odpadu) 8:00 – 10:00 (otevřeno celoročně).

Pro rok 2024 platí lichý týden (mimo st. svátků).

Ceník služeb na sběrném dvoře

Kulturní centrum, sál, víceúčelové hřiště
Přehled rezervací objektů a kalendář akcí

Platba TDO

Platba musí být uhrazena do 30.6. Výše úhrady dle platné vyhlášky je 700,- Kč / osoba a rok. Úhradu je možné provést bezhotovostně nebo v hotovosti viz. pokyny sekce Odpadové hospodářství.

Krizport - krizový portál JMK