Změna systému sběru a svozu bioodpadu

Od 1. dubna 2024 dojde v naší obci ke změně systému sběru a svozu bioodpadu. Změna spočívá v umístění kontejnerů na bioodpad. Od tohoto termínu budou kontejnery na bioodpad umístěny pouze na sběrném dvoře.

Důvodem je především fakt, že do volně přístupných kontejnerů, určených pro sběr bioodpadů, je ukládán směsný odpad, objemný odpad a dokonce i suť nebo jeho fragmenty. Takový odpad nám kompostárna odmítne přijmout, je nutné ho odvézt zpět na sběrný dvůr a tam celý náklad velmi pracně přetřídit. Vznikají nám tím náklady za dopravu a za čas nutný k přetřídění. Nově budou kontejnery umístěny na sběrném dvoře a tak bude mít obsluha kontrolu nad ukládáním bioodpadu. Bude vyčleněn kontejner na trávu a drobný bioodpad a druhý na větve.

Druhým důvodem pro přemístění je, že v rámci dotace na předcházení vzniku odpadu, byly občanům nabídnuty kompostéry na bioodpad pořízené za finanční podpory z Ministerstva zemědělství České republiky. Kompostéry byly bezplatně zapůjčeny na dobu pěti let a po pěti tetech budou předány do vlastnictví současných nájemců. Jsem rád, že této možnosti využilo 100 domácností, protože rozložený bioodpad se opět vrátí do prostředí odkud pochází. Pokud mají další občané zájem o kompostér můžou se přihlásit na obecním úřadě osobně, mailem na adrese obec@olomucany.cz nebo telefonicky na čísle obecního úřadu 516 412 550, případně na mobil starosty obce č. 605 167 295 a to v termínu do 5. dubna 2024.

Dalším, neméně důležitým důvodem je cena za bioodpad, který jsme, dle smlouvy s kompostárnou, za svážený bioodpad povinni uhradit a tato částka nám výrazným způsobem zasahuje do rozpočtu obce. Díky tomuto opatření nebude nutné navyšovat stávající poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, jehož výši stanovuje současně platná obecně závazná vyhláška.

V případě zájmu lze za úplatu k vaší nemovitosti přistavit kontejner na bioodpad, případně využít obecní štěpkovač. Službu objednávejte na Obecním úřadu.

Prosím o pochopení tohoto, pro mnohé nepopulárního řešení, ale věřím, že se nový způsob sběru a svozu bioodpadu osvědčí a všichni tak přispějeme ke zlepšení životního prostředí okolí našeho obydlí a okolí naší obce.

Děkuji za pochopení.

Josef Smíšek, starosta obce.

Munipolis

Odečty vodoměrů

Vodárenská akciová společnost, a.s.- provoz Blansko oznamuje, že od pondělí 15. dubna 2024 se budou v obci Olomučany provádět odečty vodoměrů. Žádáme občany, aby umožnili pracovníkovi přístup k vodoměru a [více]

Myslivecké sdružení Olomučany organizuje každoroční celostátní akci "Ukliďme Česko" a to v sobotu 6.4.2024 . Sraz účastníků v 9.00 hodin na parkovišti u Sběrného dvora v Olomučanech. Pytle na odpad [více]

Informace o pořízení kompostérů

Z důvodu velkého zájmu o bezplatné poskytnutí kompostérů na biologicky rozložitelný odpad zajistila obec jejich další dodávku. Zájemci o tento 1000 litrový kompostér mohou požádat do pondělí 8. dubna 2024 [více]

Od 1. dubna 2024 dojde v naší obci ke změně systému sběru a svozu bioodpadu. Změna spočívá v umístění kontejnerů na bioodpad. Od tohoto termínu budou kontejnery na bioodpad umístěny [více]

Jaro v klubu seniorů a Beseda s Jiřím Šanderou

Od vánoc čas utekl jako voda a za tu dobu se v Klubu seniorů ani trochu nenudili. Co všechno se tam dělo si můžete přečíst na stránkách https://www.olomucany.cz/2024/03/jaro-v-klubu-senioru/  V knihovně [více]

Kontakt

Obec OLOMUČANY

Olomučany 123
679 03 Olomučany

Tel.: +420 516 412 550

E-mail: obec@olomucany.cz

Bankovní spojení:
1360642319/0800

Datové schránky: w6ua2z4

Zobrazit obec na mapě

Úřední hodiny

Obecní úřad

Po, Čt 13:00 – 18:00 (úřad, jinak po tel. domluvě)
Čt 18:00 – 20:00 (starosta)
St 18:00 – 20:00 (místostarostka)

 

Pošta:

Po, Čt 13:00 – 18:00
Út, St 7:00 – 10:00, 14:00 – 16:00
Pá 7:00 – 12:00

 

Knihovna:

Čt 15:30 – 18:30 Online katalog knih

Muzeum:

Dle domluvy na muzeum@olomucany.cz nebo tel.: 516 412 550

Sběrný dvůr – otevírací doba:

St (každý týden) 16:00 – 17:00; (duben-listopad)
So (po svozu odpadu) 8:00 – 10:00 (otevřeno celoročně).

Pro rok 2024 platí lichý týden (mimo st. svátků).

Ceník služeb na sběrném dvoře

Kulturní centrum, sál, víceúčelové hřiště
Přehled rezervací objektů a kalendář akcí

Platba TDO

Platba musí být uhrazena do 30.6. Výše úhrady dle platné vyhlášky je 700,- Kč / osoba a rok. Úhradu je možné provést bezhotovostně nebo v hotovosti viz. pokyny sekce Odpadové hospodářství.

Krizport - krizový portál JMK