Ideový koncept návsi v Olomučanech

Vážení spoluobčané, prostřednictvím webových stránek obce Olomučany vám představujeme záměr stavebních úprav budovy restaurace U Kellnerů a přilehlého veřejného prostranství. Představení záměru veřejnosti bylo doporučeno zastupitelstvem obce. Předložený koncept je variantním řešením a není konečným projektem.

„Pojďme společně nechat historickou minulost tvořit budoucnost“

Pohostinství u Kellnerů je nejstarší stavba v obci, která budí u obyvatelů spoustu emocí a vzpomínek. Objekt byl postaven panem Kellnerem, který se zasloužil o významný rozvoj obce Olomučany. Postupem času bylo pohostinství upravované, dostavované, rekonstruované. Stavba se vyvíjela spolu s potřebami obce. Nyní již však je objekt využívaný velmi zřídka a pouze chátrá.  Kompletní rekonstrukce by byla finančně nákladná a nereálná.  Co tedy s objektem, aby byla uchovaná jeho historická hodnota v očích pamětníků, ale uspokojil vizionářské myšlenky mladých. Bourat, nebourat, co vlastně zbourat? A co s tím dál? Obec Olomučany je podlouhlého charakteru, nachází se podél komunikace Blansko-Adamov. Nemá klasickou náves a prostory pro scházení obyvatel. Nabízí se myšlenka vytvoření nové návsi, kde se můžou setkávat občané při kulturně-společenských akcí, ale prostor využívat také k odpočinku, relaxaci, hře.

Ideový koncept je na pomezí rozhodnutí, jestli objekt rekonstruovat nebo celý zbourat. Pracuje s myšlenkou ponechání toho nejcennějšího, co objekt nabízí, a to je hlavně průčelní stěna a klenbové sklepy. Aby však nevzniklo pouze nic neříkající torzo, původní hmotu objektu dokresluje ocelová konstrukce. Stavba tedy stále zůstává stavbou, má své “místnosti”, průhledy a zákoutí, které jsou ale výhradně pro venkovní využití. Pracujeme s prvky, které již v objektu jsou, funkce zásadně neměníme. Stávající pódium zůstává na svém místě a může sloužit jako venkovní pódium. Hlavní vstup je doplněný o monumentální schodiště. Přístavky, které postupně vznikly v průběhu užívání stavby, jsme odstranili. Vzniklo tak dostatek venkovního prostoru pro náves. Nový objekt komunikuje se svým novým prostorem a otevírá se mu. Otevírá se také více do ulice. Ponechaná průčelní stěna ale navíc slouží také jako protihluková stěna a odděluje klidovou zónu od velmi rušné ulice. Náves spolu s objektem nabízí dostatek prostoru pro konání různých akcí, umístění stánků nebo vánoční strom. V zadní části kolem stávajících kaštanů vznikla nová oáza zeleně v parkovém provedení. Na pomezí se nachází vodní prvek jako připomínka panu Kellnerovi. Návrh je bezbariérový a počítá také s rozšířením chodníku v uliční části podél pohostinství. Území bude průjezdné pro obyvatelé, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti.

Munipolis

3. SWAP

Klub maminek Olomučany pořádá tento týden 3. SWAP v KC. Darujte, co se vám nehodí. Odneste si, co se vám zalíbí. Věci přinášejte v už tento pátek 24. 5. od [více]

Pozvánka: Voda a vodníci

Jistě si pamatujete na výstavu na téma Voda a vodníci, která byla koncem loňského roku v naší Galerii. Toto téma vyhlásila regionální knihovna Boskovice, která na závěr této akce vybrala [více]

TJ SOKOL oznamuje, že dnes akce Lampionový průvod se koná za každého počasi. Sraz v 17.30 před obecním úřadem. Průvod na výletiště Bahnňák.  Pro děti připraven venkovní program, oblečení dle [více]

Myslivecké sdružení Olomučany provede v sobotu 11.5.2024 od 9.00 hodin sběr železného šrotu a ve spolupráci s SDH Olomučany sběr elektroodpadu. Objemný odpad (železo), který je nutné vynést z nemovitosti [více]

Obecní úřad v Olomučanech oznamuje nově nahlášeným zájemcům o bezplatné zapůčení kompostérů, že jejich výdej bude probíhat ve čtvrtek 9.5.2024 mezi 14 - 16 hod před Restaurací u Kellnerů. Kompostér [více]

Kontakt

Obec OLOMUČANY

Olomučany 123
679 03 Olomučany

Tel.: +420 516 412 550

E-mail: obec@olomucany.cz

Bankovní spojení:
1360642319/0800

Datové schránky: w6ua2z4

Zobrazit obec na mapě

Úřední hodiny

Obecní úřad

Po, Čt 13:00 – 18:00 (úřad, jinak po tel. domluvě)
Čt 18:00 – 20:00 (starosta)
St 18:00 – 20:00 (místostarostka)

 

Pošta:

Po, Čt 13:00 – 18:00
Út, St 7:00 – 10:00, 14:00 – 16:00
Pá 7:00 – 12:00

 

Knihovna:

Čt 15:30 – 18:30 Online katalog knih

Muzeum:

Dle domluvy na muzeum@olomucany.cz nebo tel.: 516 412 550

Sběrný dvůr – otevírací doba:

St (každý týden) 16:00 – 17:00; (duben-listopad)
So (po svozu odpadu) 8:00 – 10:00 (otevřeno celoročně).

Pro rok 2024 platí lichý týden (mimo st. svátků).

Ceník služeb na sběrném dvoře

Kulturní centrum, sál, víceúčelové hřiště
Přehled rezervací objektů a kalendář akcí

Platba TDO

Platba musí být uhrazena do 30.6. Výše úhrady dle platné vyhlášky je 700,- Kč / osoba a rok. Úhradu je možné provést bezhotovostně nebo v hotovosti viz. pokyny sekce Odpadové hospodářství.

Krizport - krizový portál JMK